april 03 2019 0Comment

Veilig Werken op Hoogte

De Comme heeft met een aantal collega’s het Veilig Werken op Hoogte bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en op de Universiteit Utrecht onder haar hoede. Een zeer actueel onderwerp binnen het vastgoedbeheer.

Bij het RVB is De Comme als projectleider verantwoordelijk voor het programma Veilig Werken op Hoogte, dat Rijkspanden voorziet van valbeveiligingen. Alle Rijkspanden dienen te voldoen aan de huidige Arbowetgeving als het gaat om werken op hoogte boven een valhoogte van 2,5 meter. De panden worden voorzien van (lijn)systemen, hekwerken, haken en andere veiligheidsvoorzieningen, zodat onderhoudsmensen zich kunnen zekeren op het dak ter voorkoming van ongelukken.
Deze voorzieningen worden op een onopvallende manier aangebracht, maar sterk, veilig en esthetisch verantwoord. Voor deze nieuw ontwikkelde methode is veel belangstelling vanuit heel Europa.

Begin februari zijn op het dak van het Scheepsvaartmuseum te Amsterdam dakveiligheidsvoorzieningen gehesen. In verband met mogelijk valgevaar van de lasten die de kraan naar boven hees, mochten medewerkers van de bovenste verdiepingen tijdelijk niet in het gebouw. Voor hen was er koffie geregeld.

Daarnaast heeft De Comme opdracht van de Universiteit Utrecht om alle in hun bezit zijnde panden op het gebied van veiligheid te borgen, fysiek en procedurematig. Universiteit Utrecht bezit ca. 160 objecten, hieronder vallen o.a. diverse monumentale panden, laboratoria, kantoorgebouwen etc. Voor elk pand is het zaak dat het gebruik ervan op een veilige wijze kan gebeuren.
Voor dit overkoepelende project zet De Comme een voltallig projectteam in, bestaande uit een senior-adviseur, projectmanager, hogere veiligheidskundige, directievoerder, toezichthouder Veilig Werken op Hoogte.

Binnen de scope van het veiligheidscluster Veilig Werken op Hoogte en transportvoorzieningen vallen 123 objecten. Al deze objecten worden geïnspecteerd, waarna de tekortkomingen worden opgelost. Dit alles in nauw overleg met de interne en externe stakeholders. Door de veelzijdigheid en korte realisatietermijn wordt ieder pand als apart project aangepakt.