januari 08 2014 0Comment
Bouwproject Technische universiteit Eindhoven

Technische universiteit Eindhoven

Voor de Technische Universiteit Eindhoven verzorgen wij van De Comme binnen het projectbureau van de afdeling Dienst Huisvesting het projectmanagement van een aantal projecten. Op dit moment zijn wij bezig met projecten in gebouw Helix, waarin de faculteit Scheikunde is gevestigd.

Een van deze projecten is het vervangen van de bestaande brandmeld- en ontruimingsinstallatie, deze is aan het einde van zijn technische levensduur. Het gebouw zal tijdens de uitvoeringsfase in gebruik moeten blijven en als voorbereiding is een intensief traject gevolgd met de afdeling communicatie. Hierin zijn de plannen zodanig afgestemd met de gebruikers, zodat deze vroegtijdig op de hoogte worden gesteld aangaande ‘hoe, wat en wanneer’. Om de afstemming tussen de verschillende partijen zo goed mogelijk te bewaken/coördineren, vindt wekelijks een facilitair afstemmingsoverleg plaats met vertegenwoordigers van verschillende partijen.

Doordat het gebouw te allen tijde in gebruik is, is de keuze gemaakt om eerst de nieuwe installatie te monteren en te testen en nadat de nieuwe installatie in bedrijf is gesteld, kan de oude installatie gedemonteerd worden. Januari 2014 zal de nieuwe installatie in gebruik worden genomen en naar verwachting wordt het project eind januari 2014 opgeleverd.

Ook dragen wij zorg voor het begeleiden van het project ‘optimaliseren van de brandveiligheid in gebouw Helix’, waarbij de stukken bijna gereed zijn voor aanbesteding. Op basis van de door de Technische Universiteit Eindhoven opgestelde ‘meetlat’ is een opname uitgevoerd en verwerkt in een rapportage. Vervolgens zijn de gegevens verwerkt in bestek en tekeningen. Begin 2014 zal gestart worden met de aanbestedingsfase.