januari 11 2022 0Comment

Raamcontract politie

De Comme heeft onlangs een mooie opdracht gegund gekregen van de politie. Het raamcontract is inmiddels ondertekend voor twee van de tien te verdelen percelen.
Conform dit contract begeleiden wij het uitvoeringsbeleid voor huisvestingsprojecten, zoals nieuwbouw, verbouw en renovatieprojecten in de rol van directievoerder en/of toezichthouder namens de politie. Aan ons dan ook de taak om ervoor te zorgen dat de opgedragen uitvoeringswerkzaamheden van de uitvoerende partij(en) werkelijk naar behoren worden uitgevoerd.

Een mooi nieuw veelomvattende uitdaging voor De Comme met de politie als nieuwe opdrachtgever. Naast directievoering/toezicht is binnen deze opdracht ook een rol weggelegd als projectleider voor (meerjaren)onderhoudsprojecten.

Een aantal projecten is inmiddels opgestart en wij kijken uit naar een prettige samenwerking met de andere raamcontractanten om deze opdracht tot volle tevredenheid van de politie te kunnen uitvoeren. We hebben er enorm veel zin in en willen de politie danken voor het gestelde vertrouwen in ons.