Onderwijs

 • Het Open Venster

  De Comme is als directievoerder en toezichthouder betrokken bij de nieuwbouw van basisschool Het Open Venster in het stadsdeel IJsselmonde in de wijk Lombardijen van Rotterdam. In 2012 was reeds gestart met een betonnen verdiepte kelderbak en diverse betonnen begane grondvloeren van ca. 800 m2 BVO. Deze kelderbak en vloeren dienen nu als basis voor […]

 • Brede School Tholen

  In opdracht van de gemeente Tholen wordt het voormalige VMBO-college Westerpoort verbouwd en uitgebreid met een nieuwbouwvleugel en geschikt gemaakt voor hedendaags modern basisonderwijs, de Brede School Tholen. De Eben Haëzerschool, De Regenboog, De Veste en Ter Tolne gaan onderdeel uitmaken van de Brede School, samen met de ketenpartners GGD, Bibliotheek Oosterschelde, Juvent Jeugdzorgspecialist, Zo […]

 • Veilig Werken op Hoogte, Universiteit Utrecht

  Alle panden van de Universiteit Utrecht worden gescand op het gebied van veiligheid, verdeeld in 6 clusters. Veilig Werken op Hoogte en transportvoorzieningen is één van deze clusters. Doelstelling is om voor alle in bezit zijnde objecten de veiligheid te borgen, fysiek en procedurematig. Universiteit Utrecht is in het bezit van ca. 160 objecten, hieronder […]

 • Nieuwbouwproject Eventum, Bergen op Zoom

  Projectinformatie Voor de start de bouw heeft De Comme de gemeente Bergen op Zoom geassisteerd bij de aanbesteding. Bij de start van dit nieuwbouwproject levert De Comme bouwmanagementdiensten voor de Gemeenschappelijke Huisvesting Facilitair Bedrijf, ROC West-Brabant en Omroep Stichting zuid west in Geertruidapolder in de gemeente Bergen op Zoom, waarbij het Facilitair Bedrijf een onderdeel […]

 • Bouwproject katholieke scholengemeenschap

  Katholieke Scholengemeenschap, Hoofddorp

    Projectinformatie Bij een grootschalig nieuwbouw- en renovatieproject van de Katholieke Scholengemeenschap in Hoofddorp hebben wij het bouwprojectmanagement verzorgd. De nieuwbouw werd zes verdiepingen hoog, met op de hoogste verdieping een gymlokaal. De bestaande bouw werd gerenoveerd (inbouwpakket), en zowel de losse als de vaste inrichting werd vervangen. Als onderdeel van het inbouwpakket zijn de […]

 • Bouwproject Wartburg College

  Wartburg College, Rotterdam

    Projectinformatie Voor het Rotterdamse Wartburg College stond een nieuwe vestiging gepland, op een locatie in Dordrecht. In de nieuwbouw zou een middelbare school op reformatorische grondslag gehuisvest worden. Locatie ‘Marnix’ zou ruimte bieden aan voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs, met 28 lokalen en daarnaast alle benodigde ondersteunende ruimtes. Wij zijn daarbij van het begin tot […]

 • Bouwproject Wilhelmina schoolgebouw

  Basisschool Wilhelmina, Helmond

    Projectinformatie Basisschool Wilhelmina was toe aan uitbreiding en groot onderhoud. De uitbreiding bestond uit vier nieuwe lokalen. Daarnaast vond er een renovatie van de toiletten plaats en werd het dak van het hoofdgebouw vervangen. Het bestuur van de school vroeg ons het volledige bouwprojectmanagement op ons te nemen, van de allereerste voorbereidingen tot en […]

 • Bouwproject GGzE 2

  Voormalig keukengebouw van De Grote Beek, Eindhoven

    Projectinformatie Dit project betrof een samenwerkingsverband tussen de gemeente Eindhoven, Stichting Saltho en de GGzE. In het voormalig keukengebouw op de hoofdlocatie van de GGzE ‘De Grote Beek’ diende een schoolfunctie te worden gerealiseerd voor leerplichtige tbs-ers van de GGzE: twee praktijklokalen, twee theorielokalen, sanitair, bergruimte, een personeelskamer en een afzonderingsruimte. Dit vergde een […]

 • Bouwproject Technische universiteit eindhoven

  Helix Faculteit scheikundige technologie

    Projectinformatie Werkzaamheden –       Vervangen brandmeld- en ontruimingsinstallatie januari 2014 –       Optimaliseren brandveiligheid juni 2014 Projectbeschrijving Het project ‘optimaliseren Brandveiligheid Helix’ is opgesplitst in 2 projecten. In het eerste deel worden de brandmeldinstallatie, die aan het eind is van zijn technische levensduur en de ontruimings-alarminstallatie, die niet voldoet aan de hiervoor geldende normen, vervangen. Tijdens […]