• De Gijselaar te Amstenrade

  Afbeeldingen: Planburo B Aan De Gijselaar in Amstenrade liggen diverse voorzieningen die belangrijk zijn voor de vitaliteit en leefbaarheid van Amstenrade, waaronder een basisschool, een zorgcentrum voor ouderen, een gymzaal, een bibliotheek en ruimte voor diverse verenigingen. De gemeente wil deze voorzieningen graag behouden voor de toekomst en is daarom sinds 2018 bezig met de […]

 • Het Open Venster

  De Comme is als directievoerder en toezichthouder betrokken bij de nieuwbouw van basisschool Het Open Venster in het stadsdeel IJsselmonde in de wijk Lombardijen van Rotterdam. In 2012 was reeds gestart met een betonnen verdiepte kelderbak en diverse betonnen begane grondvloeren van ca. 800 m2 BVO. Deze kelderbak en vloeren dienen nu als basis voor […]

 • Taets van Amerongenweg te Renswoude

  Projectinformatie Woningen aan de Taets van Amerongenweg zouden gefaseerd gesloopt en vervangen worden door nieuwbouwwoningen. De ontwikkelaar van dit project had voor de gemeente Renswoude een kostenraming opgesteld. Aan De Comme is gevraagd de stichtingskostenopzet voor 5 woningtypen te verzorgen en deze te toetsen aan de opgave van de commerciële partijen. PROJECT DETAILS Project: Taets […]

 • Klopperman te ‘s-Gravenhage

  Projectinformatie Het hoofdkantoor van woningcorporatie Staedion werd heringericht en intern verbouwd, zodat het kantoor weer aan alle eisen van deze tijd voldoet. Staedion pakte dit zelf aan en heeft aan De Comme gevraagd om de raming hiervan te controleren en te verifiëren of deze aanpassingen binnen het gesteld budget zouden blijven. PROJECT DETAILS Project: Herinrichting […]

 • Van Heusdestraat te Rotterdam

  Projectinformatie Woningcorporatie Woonbron verzorgde in de Van Heusdestraat een upgrade voor 12 woningen, zowel intern als extern, waarna deze woningen weer zouden voldoen aan de eisen van deze tijd. De betrokken aannemer had in opdracht van de Woonbron een bouwkostenraming opgezet. Aan De Comme was een gevraagd second opinion aannemersbegroting aan te leveren.   PROJECT […]

 • Staatsliedenbuurt te Sliedrecht

  Projectinformatie De Staatsliedenbuurt in Sliedrecht is gebouwd in de jaren ’50 en inmiddels was de indeling van de wijk en de woningen verouderd en was aan een vernieuwing toe. Het totale plan omhelsde de nieuwbouw van 360 woningen, welke hiermee weer moesten voldoen aan de kwaliteit die heden ten dage wordt gevraagd aan een woonwijk. […]

 • Brede School Tholen

  In opdracht van de gemeente Tholen wordt het voormalige VMBO-college Westerpoort verbouwd en uitgebreid met een nieuwbouwvleugel en geschikt gemaakt voor hedendaags modern basisonderwijs, de Brede School Tholen. De Eben Haëzerschool, De Regenboog, De Veste en Ter Tolne gaan onderdeel uitmaken van de Brede School, samen met de ketenpartners GGD, Bibliotheek Oosterschelde, Juvent Jeugdzorgspecialist, Zo […]

 • Haalbaarheid Perenbuurt, Kerkdriel-Noord

  Projectinformatie Gemeente Maasdriel is bezig met een planologische voorbereiding voor de fase ‘Perenbuurt’ van Kerkdriel-Noord. Het plangebied heeft een woningcapaciteit van circa 140 woningen. Op basis van een eerste stedenbouwkundige verkenning is rekening gehouden met 27 sociale huurwoningen. Volgens publicatie door de gemeente betreft het een voorlopige verkenning van de mogelijkheden. Woningstichting Maasdriel heeft de […]