Lindenholt-2

 

Projectinformatie

De Comme heeft namens het wijkgezondheidscentrum en de apotheker de belangen behartigd en de onderhande-lingen gevoerd in relatie tot het opstellen van de overeenkomsten (realisatieovereenkomst / turnkey) met de ontwikkelaar / bouwer.

Het centrum is eigendom van Gezondheidscentrum Lindenholt en Apotheek Lindenholt B.V. Het resultaat is dat deze overeenkomst het wijkgezondheidscentrum en de apotheker voldoende zekerheid geeft inzake financiën, kwaliteit, planning, risico’s, informatie en communicatie.

Op 10 december 2010 is de nieuwbouw van het zorggebouw, waarin o.a. een wijkgezondheidscentrum en een apotheek gehuisvest zijn, officieel gestart. Er kwamen ook ruimtes voor de GGD met zorgvoorzieningen voor kinderen van 0-18 jaar en een consultatiebureau. Op de verdiepingen daarboven, het gebouw telt 5 verdiepingen, zijn 21 zorgappartementen gebouwd. Het is de bedoeling dat in het gebouw veel hulpverleners uit de wijk gaan samenwerken en dat er een Zorgknooppunt ontstaat. Het plein is helemaal opnieuw ingericht en naast het zorgcentrum met de 21 zorgwoningen (fase 1) zijn er ook 42 woonappartementen en 3 commerciële ruimten gerealiseerd (fase 2).
De realisatie is in 2 fasen uitgevoerd en afgerond in de zomer van 2012.

PROJECT DETAILS

Project: Wijkgezondheidscentrum Lindenholt / Apotheek Lindenholt
Locatie: Nijmegen
Oppervlakte: 2.520 m² BVO
Bouwjaar: December 2010 – Juni 2012
Waarde:
Architect: