De afdeling Technisch Beheer, sectie Keuringen & Programma’s is verantwoordelijk voor de uitrol van het aspectprogramma Veilig Werken op Hoogte (VWoH). Vanuit dit programma worden de rijkspanden voorzien van valveiligheidsvoorzieningen, conform de vigerende Product Informatie Bladen (PIB).

De panden hebben verschillende functies en zijn in alle opzichten zeer divers:
– Paleizen en Musea (veelal Rijksmonumenten)
– Hoge Colleges van Staat (Tweede Kamer, Rekenkamer, Raad van State e.d.)
– Kantoren Belastingdienst
– Specifieke Defensie Objecten (vliegtorens, was hangars)

De Comme is als projectleider verantwoordelijk voor het gehele proces. Dit houdt in dat vanuit de initiatiefase de RI&E wordt opgesteld en gezamenlijk met het team van constructeurs, architecten, bouwkundigen en veiligheidskundigen de voorzieningen op de daken en gevels worden aangebracht. Veelal zijn hiervoor bouwkundige aanpassingen noodzakelijk. Samen met de gebruiker wordt toegewerkt naar een definitief plan, zodat er veilig op de daken kan worden gewerkt (onderhoud, herstel).

PROJECT DETAILS

Project: Veilige Werken op Hoogte
Locatie: Diverse locaties
Omvang: Diverse projecten
Bouwjaar: tot 2021
Waarde:
Architect:

________________________________________________________________________________________________________________

Februari 2019:
Begin februari zijn op het dak van het Scheepsvaartmuseum te Amsterdam dakveiligheidsvoorzieningen gehesen, hiervan onderstaande foto’s:

Er was koffie geregeld voor de medewerkers die tijdelijk niet in het gebouw mochten zijn, in verband met mogelijk valgevaar van de lasten die de kraan naar boven hijst.


December 2018
:
Op 11 december is onze collega Pascal Delsing (projectcoördinator Veilig Werken op Hoogte bij het Rijksvastgoedbedrijf) een dagje op de voet gevolgd. Pascal heeft op deze dag het Muiderslot bezocht, wat moet hier worden aangepast zodat medewerkers bij onderhoud en reparatie aan bijvoorbeeld de daken of goten geen gevaar lopen.
Hiervan is in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf een mooi artikel geschreven, voorzien van foto’s van Erik Jansen Fotografie.
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons/weblogoverzicht/werken-bij/projectcoordinator-pascal-delsing


Foto’s: Erik Jansen Fotografie

 

Oktober 2018:

In oktober is vanuit het project ‘Veilig Werken op Hoogte’ Slot Loevestein opgeleverd. Voor het eerst is een monumentaal en eeuwenoud gebouw veilig verklaard voor werken op hoogte volgens de huidige normen van de Arbowet. Hierbij gaat het over werken boven een valhoogte van 2,5 meter. Volgens de huidige arbowetgeving moeten op alle daken voorzieningen gemonteerd zijn om aan te zekeren bij inspecties en klein onderhoud. Bij Slot Loevestein zijn de daken en muren zo hoog en vaak zo onbereikbaar, dat dit soort onderhoud gedaan moet worden met de zogenaamde rope access systematiek. Deze systematiek lijkt het meest op bergbeklimmen, alpiene technieken, en hier heb je klimvoorzieningen nodig. Dakhaken en klimvoorzieningen zijn op een onopvallende veilige manier aangebracht, aan de binnenkant van de gordingen en dakspanten.