Projectinformatie

De Comme vervult de rol van contractmanager voor het Rijksvastgoedbedrijf binnen deze Design & Build contractvorm. Dit project omvat beperkte functionele verbeteringen aan het inbouwpakket en de installaties.
Het bestaande pand wordt aangepast aan de uitgangspunten voor Het Nieuwe Rijkskantoor. Met deze verbeteringen worden 456 werkplekken gerealiseerd met een opgewaardeerde kantooromgeving met een comfortabel klimaat en wordt het ontmoeten en verbinden bevorderd.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, zodat het primaire proces van de gebruiker operationeel blijft.
Met betrekking tot de installaties ligt de focus op het vernieuwen van de verouderde klimaatinstallaties.
Het publieksgebied wordt tevens gemoderniseerd.

 

PROJECT DETAILS

Project: Terra Nigra
Locatie: Maastricht
Oppervlakte:  BVO 13.000 m2
Bouwjaar:
Waarde:
Architect: