Projectinformatie

De Staatsliedenbuurt in Sliedrecht is gebouwd in de jaren ’50 en inmiddels was de indeling van de wijk en de woningen verouderd en was aan een vernieuwing toe. Het totale plan omhelsde de nieuwbouw van 360 woningen, welke hiermee weer moesten voldoen aan de kwaliteit die heden ten dage wordt gevraagd aan een woonwijk.

Om de gewenste herstructurering te realiseren had Tablis Wonen een nieuwbouwplan ontwikkeld en begroot.
Hierbij heeft De Comme voor vijf woningtypen o.a. de stichtingskosten opgezet, mede ter beoordeling van de kostenraming van de ontwikkelaar.
Daarnaast heeft De Comme de begrotingen getoetst in de verschillende fases en de totale herstructureringsopgave. Hierbij is gekeken naar marktconformiteit van de prijzen, evenals optimalisatie en kwaliteitsverhoging.
Tevens heeft De Comme geadviseerd bij de onderhandelingen met de uitvoerende partners en heeft de gemaakte keuzes beoordeeld voor de beheerfase.

PROJECT DETAILS

Project: Herstructurering Staatsliedenbuurt
Locatie: Sliedrecht
Omvang: 77 appartementen
Bouwjaar:
Opdrachtgever: Tablis Wonen