projectondersteuener-assistent

 

Projectinformatie

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) wil zich zo profileren dat klanten graag met hem zaken doet en blijft doen. Klanten dienen het als vanzelfsprekend te ervaren dat de RVB bij bouwprojecten wordt betrokken en niet als gedwongen winkelnering. Daarnaast wil het RVB noodzakelijke bezuinigingen doorvoeren. Om dat mogelijk te maken, is de organisatie geleidelijk aangepast. De organisatie diende klantgerichter te worden, onder meer met behulp van een nieuwe werkwijze die niet langer projectgericht is, maar procesgericht. Ook de interne financiële processen zijn aangepast. Door de reorganisatie zijn functies veranderd, zoals bijvoorbeeld de functie projectondersteuner. Deze functie is in drie onderdelen gesplitst; inkoop, administratie en assistent. Door deze specialisatie is het RVB meer aan functiescheiding gaan doen; minder financiële fouten maken en waar mogelijk efficiënter werken. Het RVB heeft zich gericht op de specialisaties inkoop – het verstrekken van opdrachten aan adviseurs en aannemers – en administratie – het invoeren van budgetten en het afrekenen van projecten. De taak van de projectassistent is gericht op het succesvol afronden van de projecten in samenwerking met de projectverantwoordelijke.

Onze consultants hebben de noodzakelijke kennis over veranderingsprocessen, administratieve organisatie en wet- en regelgeving bij de overheid. En omdat wij bovendien beschikken over specifieke kennis van het RVB als organisatie en de werkzaamheden van projectondersteuners en projectassistenten, is ons gevraagd de betrokkenen bij het RVB te begeleiden en adviseren bij het doorvoeren van deze ingrijpende veranderingen.

PROJECT DETAILS

Project: Rijksvastgoedbedrijf, directie Projecten
Locatie:
Oppervlakte: 1.042 m² BVO
Bouwjaar: Medio maart 2016
Waarde: € 400.000,-
Architect: