projectcontrol

 

Projectinformatie

Als begeleider van bouwprojecten is het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) verantwoordelijk voor het inventariseren van de wensen van klanten, de uitvoering van projecten en de nazorg. Daarnaast worden ook opdrachten aan adviseurs en aannemers voorbereid en uitgevoerd. Wij waren namens de RVB verantwoordelijk voor de proces- en projectcontrole. Een controller zorgt er bij de uitvoering van een project niet alleen voor dat de afspraken met de klant worden nageleefd, maar ook dat dit volgens de interne en externe regelgeving gebeurt.

Wij hebben in onze rol als procescontrollers de nodige aandacht besteed aan budgetten, uitgaven en aangegane verplichtingen, prognoses van toekomstige uitgaven en de geplande en gerealiseerde mijlpalen in de uitvoering van 240 projecten met een totale omzet van 300 miljoen.

Als projectcontrollers hielden wij ons meer bezig met de inhoud: met het uitvoeren van risico-analyses en stakeholdersanalyses, en het beoordelen van fasedocumenten, zoals projectplannen en nazorgplannen. Bij de uitvoering van de projecten hebben wij steeds nauwlettend in de gaten gehouden dat het werk volgens de geldende regels werd gerealiseerd en dat de belangen van alle betrokken partijen (gebruikers, financiers en de RVB zelf) gewaarborgd waren. Het ging hierbij om 4 projecten met een omzet van € 55 miljoen.

PROJECT DETAILS

Project: Rijksvastgoedbedrijf, directie Projecten
Locatie:
Oppervlakte: 240 projecten
Bouwjaar:
Waarde: € 300.000.000
Architect: