Projectinformatie

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf heeft De Comme de voorbereiding en bouwbegeleiding verzorgd voor het optimaliseren van de brandveiligheid van de Penitentiaire Inrichting Hoogvliet te Rotterdam. Dit is gebeurd in twee fasen. In fase 1 zijn alle cellen en subbrandcompartimenten brandveilig gemaakt. In fase 2 is de hoofdbrandcompartimentering onderzocht en zijn de benodigde aanpassingen uitgevoerd. Dit bestond onder meer uit het aanbrengen van een rook- en warmteafvoerinstallatie (RWA). Hiertoe zijn in het cellengebied kanalen gemaakt voor luchttoevoer en zijn ventilatoren geplaatst die in geval van brand de rook aanzuigen en naar buiten afvoeren.

De penitentiare inrichting is tijdens het uitvoeringsproces in gebruik gebleven. Wel is steeds een cellenvleugel tijdelijk buiten gebruik gesteld tijdens de werkzaamheden aan die vleugel.

PROJECT DETAILS

Project: Rijksvastgoedbedrijf
Locatie: Rotterdam
Oppervlakte:
Bouwjaar:
Waarde:
Architect: