Projectinformatie

PI De Schie in Rotterdam is gebouwd in 1988 naar het ontwerp van Carel Weeber. Vanwege het beleid van de regering om alle PI’s te laten voldoen aan de brandveiligheidseisen van het bouwbesluit 2003, heeft De Comme opdracht gekregen het gebouw te inventariseren en de brandscheidingen hierop aan te passen. Deze ingreep heeft plaatsgevonden in 2 fasen, als eerste zijn alle cellen als subbrandcompartiment uitgevoerd waarna in de 2e fase de hoofdbrandcompartimenten op orde zijn gemaakt.
Om tijdens de werkzaamheden het primaire proces in deze PI zo weinig mogelijk te verstoren, is gekozen een aantal andere projecten gelijktijdig uit te voeren. Zo is de vliesgevel die regelmatig lekte waterdicht gemaakt, zijn de natte cellen gerenoveerd en is de NSA vervangen.
Om te voldoen aan de nieuwbouweisen van het bouwbesluit bleek het nodig de brandcompartimentering aan te passen. Zowel de kozijnen als wanden en delen van de buitengevel werden aangepast en is veel glas met hoge braakwerendheidseisen vervangen.
Bij alle genoemde werkzaamheden in de PI hebben wij het bouwprojectmanagement voor onze rekening genomen.
Omdat PI De Schie aangemerkt is als “Inspirerende bouwkunst”, zijn wij omzichtig te werk gegaan. Aan de oorspronkelijke architectuur van het gebouw en de kleurstellingen, zowel in- als extern, is niets gewijzigd. Daar waar deze in de loop der jaren gewijzigd was, is deze teruggebracht in originele staat.

PROJECT DETAILS

Project: Rijksvastgoedbedrijf
Locatie: Rotterdam
Oppervlakte:
Bouwjaar:
Waarde:
Architect: