Hoofdentree Walter Bos Complex

 

Projectinformatie

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft De Comme gevraagd het projectmanagement te voeren over het project ‘Onderhoudsplan Datacenters’ van een overheidsinstantie te Apeldoorn.
In totaal is 6.000 m² aan datacenters aanwezig. Deze datacenters dienen altijd te functioneren; uitval van een datacenter is uitgesloten. Om dit primaire proces draaiende te houden en risico’s te ondervangen, is door De Comme een onderhoudsplan opgesteld, welke zorg dient te dragen voor een permanente levering van de elektrotechnische voeding en koeling totdat de vernieuwde en verbeterde datacenters operationeel zijn.

PROJECT DETAILS

Project: Rijksvastgoedbedrijf Arnhem
Locatie: Apeldoorn
Oppervlakte: 6.000 m²
Bouwjaar: 3e kwartaal 2012
Waarde:
Architect: