Projectinformatie

Voor de start de bouw heeft De Comme de gemeente Bergen op Zoom geassisteerd bij de aanbesteding.

Bij de start van dit nieuwbouwproject levert De Comme bouwmanagementdiensten voor de Gemeenschappelijke Huisvesting Facilitair Bedrijf, ROC West-Brabant en Omroep Stichting zuid west in Geertruidapolder in de gemeente Bergen op Zoom, waarbij het Facilitair Bedrijf een onderdeel is van het Zoovliet college, welke behoort tot Regionaal Opleiding Centrum West-Brabant. Het Eventum wordt een cultureel leerbedrijf waar studenten van het ROC West-Brabant samen met ZuidWest TV en Facilitair Bedrijf, op een gezamenlijke locatie diensten en producties op het gebied van audiovisuele en podium- en evenementtechniek leveren en uitvoeren. Deze drie organisaties maken gezamenlijk gebruik van de voorzieningen en delen de kosten.

Eventum is een van de vernieuwende initiatieven van het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen waar een subsidie voor wordt ontvangen vanuit het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Door middel van deze initiatieven worden baankansen van mbo-studenten vergroot door hun opleiding beter te laten aansluiten op een toekomstige werkomgeving.

PROJECT DETAILS

Project: Eventum Geertruidapolder
Locatie: Bergen op Zoom
Oppervlakte:
Bouwjaar: Medio 2017-2018
Waarde:
Architect: