Projectinformatie

Het Rijksmuseum Twenthe stapt uit het Rijkshuisvestingsstelsel, waarmee zij de zorg voor de huisvesting in eigen beheer neemt. Formeel is dit pas vanaf 1 januari 2017 en voor een periode van 5 jaar.

In opdracht van het Rijksmuseum Twenthe heeft De Comme B.V. geadviseerd rondom het opstellen van een instandhoudingsplan, bestaande uit:

  • Het aanleggen van een gebouwdossier;
  • Het opstellen van een instandhoudingsplan c.q. meerjarenonderhoudsplan.

Het meerjaren onderhoudsplan incl. meerjaren onderhoudsbegroting is geprognosticeerd voor de komende 20 jaar. Het doel van de rapportage is inzicht geven in de benodigde investeringen t.b.v. het onderhoud voor deze komende periode, een duidelijke weergave geven van het soort onderhoud en de momenten waarop dit onderhoud uitgevoerd dient te worden.

PROJECT DETAILS

Project: Rijksmuseum Twente
Locatie: Enschede
Oppervlakte: 9.059 m² BVO
Bouwjaar: 5 maanden
Waarde:
Architect: