lanenbuurt-westeraam-1

 

Projectinformatie

In de Vinex-wijk Westeraam in de gemeente Overbetuwe heeft Vivare de laatste 60 woningen van de Lanenbuurt gebouwd. In de Lanenbuurt zijn veel seniorenappartementen en eengezinswoningen gerealiseerd en is een woonzorgzone uitgebreid. De uitbreiding bestond uit 4 jongerenwoningen en 2 ADL-woningen (ADL staat voor Algemene Dagelijkse Levensbehoefte). Wij hebben dit project begeleid van de ontwerpfase tot en met de nazorgfase. Begin 2011 is de bouw van de laatste 11 eengezinswoningen van start gegaan.

In de voorbereidingsfase heeft Stichting Fokus (zorgverlener) een zeer intensief traject doorlopen met de ADL-bewoners. Op individuele basis werd er gekeken naar mogelijkheden binnen de nieuwe woning, om ervoor te zorgen dat nieuwe bewoner(s) in de perfecte woning kunnen wonen en deze woning voldoet aan alle eisen van de zorgverlener. Deze individuele aanpassingen zijn als maatwerk opgenomen in het project. Voor dit maatwerk was goede communicatie van essentieel belang in zowel de voorbereidings- als de realisatiefase.

Tijdens het gehele proces waren wij tevens verantwoordelijk voor het aanvragen, toepassen en afhandelen (financiële borging) van de (zorg)subsidie.

PROJECT DETAILS

Project: Vivare Projecten bv
Locatie: Elst
Oppervlakte: 60 woningen (22 appartementen in 2 blokken, 38 eengezinswoningen in 6 blokken)
Bouwjaar:
Waarde: € 10.900.000
Architect: