volkerwessels_vastgoed

 

Projectinformatie

VolkerWessels Vastgoed (voorheen Planoform Vastgoedontwikkeling BV) heeft De Comme in 2005 gevraagd op te treden als intermediair bij zowel bouwkundige als juridische geschillen tussen kopers van nieuwbouwwoningen en -appartementen enerzijds en de ontwikkelaar anderzijds, in de nazorgfase van diverse nieuwbouwprojecten. De Comme is namens de opdrachtgever verantwoordelijk voor het in behandeling nemen, de inspectie (zowel op bouwkundig als juridisch gebied) en de afhandeling van geschillen. Tot het GIW (Garantie Instituut Woningbouw) in januari 2010 werd opgeheven, vielen deze geschillen onder de GIW-garantieregeling. Tegenwoordig vallen de geschillen onder de garantieregelingen van de organisaties die destijds gezamenlijk het GIW vormden: Bouwfonds, Woningborg en Stichting Waarborgfonds Koopwoningen.

Onze expertise werd daarnaast ook ingezet voor het afhandelen van geschillen bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

PROJECT DETAILS

Project: VolkerWessels Vastgoed, Arnhem
Locatie:
Oppervlakte: +/- 300 deelprojecten
Bouwjaar:
Waarde:
Architect: