Projectinformatie

Talis bezit in de wijk Heseveld-Nijmegen 220 grondgebonden eengezinswoningen en 8 woonblokken hoogbouw. Deze woningen zijn allen volgens het Airey-bouwsysteem gebouwd. Dit is een industrieel na-oorlogs bouwsysteem. Een systeem bedacht door Sir Edward Airey, dat in Nederland is doorontwikkeld voor serieproductie. Dankzij de betonnen en stalen prefab-elementen en de gestandaardiseerde maatvoeringen konden Airey-woningen relatief snel, eenvoudig en goedkoop worden geproduceerd en met ongeschoolde krachten worden gemonteerd.

Eengezinswoningen

De woningen zijn verouderd en aan onderhoud toe. Momenteel worden alle mogelijkheden onderzocht van groot onderhoud tot sloop/nieuwbouw. Bij deze overweging wordt de bewonersprojectgroep betrokken.

Een van de belangrijkste punten voor verbetering is dat de isolatie van de eengezinswoningen beter kan. Doelstelling is dat de woningen minimaal energielabel B krijgen. Dit zorgt ervoor dat bewoners minder energie verbruiken en daardoor lagere maandlasten hebben. Voor deze ‘labelsprong’ zijn niet alleen aanpassingen in de woningen nodig, maar ook aan de gevel. Dit is een ingrijpende aanpassing. Daarom wordt nu, naast groot onderhoud, ook de optie onderzocht om de eengezinswoningen te slopen en daarvoor in de plaats nieuwe woningen te bouwen.

Appartementen

Ook aan de huurappartementen in Jerusalem wordt onderhoud uitgevoerd. Het grootste deel van die woningen is door Talis verkocht. Van de 216 appartementen zijn er nog 80 van Talis. Er is veel overleg geweest met de verenigingen van eigenaren (VvE’s) in de flats. Dit heeft geleid tot overeenstemming over maatregelen ten aanzien van de brandwerendheid in alle appartementen, zowel huur als koop. Bij alle appartementen en trappenhuizen worden de voordeuren vervangen. De huurappartementen krijgen verder nieuwe kozijnen, een gipsplaten plafond en eventueel een nieuwe douche, keuken en toilet. De leidingen en de cv-ketels bij de huurappartementen worden vervangen waar nodig. Aan de gevel van de flats verandert niets. Eigenaren kunnen meedoen aan deze maatregelen tegen eigen kosten.

De Comme heeft in de rol van projectleider in samenwerking met de projectmanager de verantwoordelijkheid voor de projectvoorbereiding. Hierbij gaat het niet alleen om de technisch inhoudelijke voorbereiding maar ook om het voeren van overleggen met gemeente, bewoners(projectgroepen) en intern projectteam. De voorbereiding van de aanbesteding en de aannemerselectie behoren ook tot de werkzaamheden. De Comme heeft in dit project een hoge mate van verantwoordelijkheid en betrokkenheid in de projectvoorbereiding.

PROJECT DETAILS

Project:  Heseveld (Jerusalem)
Locatie:  Nijmegen
Oppervlakte:  220 grondgebonden eengezinswoningen
 216 etagewoningen
Waarde:
Architect: