technische-universiteit-eindhoven

 

Projectinformatie

Werkzaamheden

–       Vervangen brandmeld- en ontruimingsinstallatie januari 2014
–       Optimaliseren brandveiligheid juni 2014

Projectbeschrijving

Het project ‘optimaliseren Brandveiligheid Helix’ is opgesplitst in 2 projecten. In het eerste deel worden de brandmeldinstallatie, die aan het eind is van zijn technische levensduur en de ontruimings-alarminstallatie, die niet voldoet aan de hiervoor geldende normen, vervangen.

Tijdens het vervangen van de complete installaties blijft het gebouw in gebruik door de faculteit Scheikundige Technologie. Hierdoor dienen de installaties te allen tijde ingeschakeld te zijn. Om dit te realiseren, is ervoor gekozen de nieuwe installatie aan te brengen terwijl de verouderde installatie in bedrijf blijft. Vervolgens wordt de nieuwe installatie in bedrijf gesteld en de oude installatie buiten bedrijf gesteld en ontmanteld. Strakke coördinatie en afstemming op en rondom de uitvoering is van groot belang om de overlast voor de gebruiker tot een absoluut minimum te beperken.

Het tweede project bestaat uit het optimaliseren en legaliseren van de brandcompartimentenringen. In de praktijk blijkt dat een aantal brandscheidingen in de technische ruimte niet gerealiseerd is conform de afgegeven bouwvergunning. Deze brandscheidingen zijn echter niet realiseerbaar vanwege de hoeveelheid aanwezige installatietechniek. Hierdoor is gekozen voor een gelijkwaardige oplossing. Hiervoor wordt een vergunning aangevraagd zodat de complete situatie weer voldoet aan de bestaande wet- en regelgeving.

De Comme draagt zorg voor het projectmanagement vanaf ontwerpfase tot en met de nazorgfase en de overdracht aan de afdeling beheer & onderhoud.

PROJECT DETAILS

Project: Technische Universiteit Eindhoven
Locatie: Eindhoven
Oppervlakte: 30.000 m² BVO
Bouwjaar:
Waarde:
Architect: