Projectinformatie

Gemeente Maasdriel is bezig met een planologische voorbereiding voor de fase ‘Perenbuurt’ van Kerkdriel-Noord.
Het plangebied heeft een woningcapaciteit van circa 140 woningen. Op basis van een eerste stedenbouwkundige verkenning is rekening gehouden met 27 sociale huurwoningen.
Volgens publicatie door de gemeente betreft het een voorlopige verkenning van de mogelijkheden. Woningstichting Maasdriel heeft de wens heeft om 36 sociale huurwoningen in het plangebied te realiseren. Hiervoor wil de woningstichting bouwrijpe grond van de gemeente afnemen en de realisatie van de woningen uitbesteden aan een ontwikkelende aannemer.
Verwachte start realisatie is 2024.

De Comme is gevraagd om de haalbaarheid te onderzoeken, in de vorm van een projectdoorrekening, op basis van sociale huurprijzen (puntentelling), investeringsstatuut, beleidsregels Woningstichting Maasdriel, wettelijke kaders en verschillende woningtypen.

PROJECT DETAILS

Project: Haalbaarheid Perenbuurt
Locatie: Kerkdriel-Noord
Omvang: 27 grondgebonden woningen
Bouwjaar:
Architect: