Projectinformatie

De Comme vervult de rol van contractmanager voor het Rijksvastgoedbedrijf voor de renovatie binnen deze Design & Build contractvorm.
Het Douane-Laboratorium is sinds 1995 gevestigd in de laagbouw, gedeelte G van het gebouw De Knip in Amsterdam, dat ook de Belastingdienst huisvest. Deze 3 verdiepingen worden op verzoek van de Douane gerenoveerd.
Enerzijds vanuit ARBO-technische overweging (het scheiden van werkplekken en labruimten) en anderzijds vanwege het niet voldoen van het huidige laboratorium aan de toekomstige vraag van onderzoeken en testen. Hierbij wordt de renovatie zowel vanuit gebouw en techniek als vanuit (toekomstige) functionaliteit ingezet. Bovendien wil de FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) de laboratoriumactiviteiten onderbrengen in De Knip, die momenteel plaatsvinden in Haarlem.

De uitdaging van dit project zit met name in de continuïteit van het primaire proces, het laboratorium dient tijdens de bouw open te blijven en daarnaast de integratie van het concept van Activiteit Gerelateerde Huisvesting (AGH) in de kantooromgeving en laboratorium functies.

PROJECT DETAILS

Project: Douane-Laboratorium De Knip
Locatie: Amsterdam
Oppervlakte: BVO 3.000 m2
Bouwjaar:
Waarde:
Architect: