Afbeeldingen: Planburo B

Aan De Gijselaar in Amstenrade liggen diverse voorzieningen die belangrijk zijn voor de vitaliteit en leefbaarheid van Amstenrade, waaronder een basisschool, een zorgcentrum voor ouderen, een gymzaal, een bibliotheek en ruimte voor diverse verenigingen. De gemeente wil deze voorzieningen graag behouden voor de toekomst en is daarom sinds 2018 bezig met de voorbereiding van de plannen. In de gebiedsontwikkeling komen onderwijs, zorg, bewegen, recreatie, verkeer en wonen samen. De gemeente werkt hierbij nauw samen met verschillende partners, zoals Cicero Zorggroep, ZOwonen, INNOVO, de verenigingen en betrokken buurtbewoners in Amstenrade.

De Comme is betrokken bij deze ontwikkeling en verzorgt namens de Gemeente Beekdaelen het projectmanagement, wat onder andere resulteerde in een unanieme toekenning van het uitvoeringskrediet én het vaststellen van de bestemmingsplannen door de gemeenteraad.
Daarnaast draagt De Comme zorg voor de kredietbewaking en vindt structureel overleg plaats met de gemeentelijke afdelingen, externe adviseurs en overige participanten. Diverse vergunnings-, ontheffings- en aanbestedingsprocedures worden doorlopen, waarbij een stuk omgevingsmanagement komt kijken met direct omwonenden, verenigingen, gebruikers en andere inwoners van de kern Amstenrade.

 

PROJECT DETAILS

Project: Gebiedsontwikkeling De Gijselaar
Locatie: Amstenrade
Opdrachtgever: Gemeente Beekdaelen
Jaar:  2021-2022