Projectinformatie

De depots voor opslag van archiefdocumenten van het Nationaal Archief bevinden zich in Den Haag. Onder andere door digitalisering van archieven worden steeds meer bestaande archieven van rijksdiensten voor opslag aangeboden aan het Nationaal Archief. Deze extra capaciteitsvraag is in Den Haag niet beschikbaar. Om deze reden heeft het Nationaal Archief het Rijksvastgoedbedrijf verzocht extra opslagruimten te leveren. Daartoe heeft het Rijksvastgoedbedrijf meerdere objecten beoordeeld om geschikt te maken voor archieven. Eén van deze geschikt te maken locaties is het voormalige pand van de Topografische Dienst te Emmen.
De opgave van het Nationaal Archief omvat grofweg het geschikt maken van het pand voor statische archieven. Daarnaast dient een deel van het pand in het kader van het Masterplan Drenthe geschikt gemaakt te worden voor 156 uniforme rijkswerkplekken, waar de Belastingdienst gebruik van gaat maken.
Dit Design & Build-project wordt vanuit de opdrachtgever gemanaged volgens de methodiek SCB (Systeem Gerichte Contractbeheersing) door een kernteam bestaande uit 4 teamleden, te weten de projectmanager, de proces-/risicomanager, de technisch manager en de contractmanager. De rol van contractmanager wordt door De Comme ingevuld. Het kernteam stelt de contractdocumenten (o.a. de Vraagspecificatie) op om het depotgebouw geschikt te laten maken voor statische archieven voor het Nationaal Archief. De contractmanager levert input voor het opstellen van de contractdocumenten in de aanbestedingsfase. Na gunning beheert hij het contract, initieert audits, besluit over ter acceptatie aangeboden documenten en geeft advies over de betalingen. In deze fase, de ontwerp- en uitvoeringsfase, is de contractmanager de contactpersoon voor de opdrachtnemer tot en met de Aanvaarding van het Werk.

________________________________________________________________________________________________________________

20 juni 2019:
Vandaag is het zo ver, dan opent het Nationaal Archief de nieuwe locatie in Emmen.
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft hiervan een artikel op haar website geplaatst:
Rijksvastgoedbedrijf

8 april 2019:
Het Dagblad van het Noorden heeft een mooi artikel geplaatst over het Nationaal Archief in Emmen, geschreven door Jan Willem Horstman, en de foto’s zijn van het DvhN: Artikel Dagblad van het Noorden, Emmen

25 april 2018:
Het Nationaal Archief in Emmen is bijna klaar. Stellingen kunnen ingehuisd worden om ca. 90 km aan archief, ca. 3 miljoen kilo papier, te archiveren.
Hierover een nieuwsbericht van RTVDrenthe: Nationaal Archief Emmen (LOA)

20-02-2017: artikel DVHN

PROJECT DETAILS

Project: Rijksvastgoedbedrijf
Locatie: Emmen
Oppervlakte:
Bouwjaar:
Waarde:
Architect: