OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Projectinformatie

In de herstructureringswijk Presikhaaf in Arnhem is Blauwe Weide fase 2 ontwikkeld en gebouwd. Het project bestond uit 136 woningen waarvan 30 grondgebonden koopwoningen, een complex met 65 huurappartementen inclusief een halfverdiepte parkeervoorziening en een gebouw waarin zijn opgenomen: een sociaal pension van 21 RIBW-eenheden (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen), 8 atelierruimten, 14 appartementen, 6 woon-/werkwoningen.
Vanaf de ontwerpfase tot en met de uitvoeringsfase waren wij verantwoordelijk voor de projectbegeleiding.
Het project kenmerkte zich door een herkenbare architectuur die aansluit op de bestaande bebouwing in de wijk Presikhaaf, welke zorgt voor een goede aansluiting op het naastgelegen park. Beeldbepalend in de wijk zijn de in het plan opgenomen erfafscheidingen. De samenwerking met RIBW geeft een extra toegevoegde waarde voor de woonomgeving.

PROJECT DETAILS

Project: Vivare Projecten bv
Locatie: Arnhem
Oppervlakte: 136 woningen
Bouwjaar:
Waarde: € 18.600.000
Architect: