oktober 06 2014 0Comment
Bouwproject Boswachterij

Procesmanager bij WOM Kerckebosch Zeist

Het nieuwe Kerckebosch, wonen in het bos voor iedereen, wordt de komende jaren gerealiseerd. De gemeente Zeist, woningcorporatie Seyster Veste en de Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch (WOM) werken samen aan het levensloopgeschikt maken van deze wijk. Nieuwe of verbeterde voorzieningen komen in een bosrijke wijk met 800 nieuwe woningen in verschillende prijsklassen en types. Voor dit doel worden ruim 700 huurwoningen gesloopt. Het nieuwe Kerckebosch biedt straks mogelijkheden voor de terugkeer van de huidige bewoners en schept ook ruimte voor nieuwe bewoners.

Sinds augustus zijn wij met een procesmanager aan het kleine maar zeer inspirerende team van de WOM toegevoegd. Wij kijken uit naar de spannende periode die komen gaat. Begin 2015 zal op ruim 10 plaatsen tegelijk gebouwd worden in het gebied, er zullen bestaande flatgebouwen gesloopt worden en de eerste nieuwe bewoners van de wijk zullen in het gebied wonen. Eén grote uitdaging voor iedereen die hier mag werken. Tussen al deze spannende werkzaamheden is er ook ruimte voor groen, de eerste heideplantjes zijn dit najaar gesignaleerd.