Visie

Visie

“Wij behartigen de belangen van onze opdrachtgever in relatie tot het projectresultaat. Wij zorgen ervoor dat onze opdrachtgevers weten waaraan ze toe zijn, op elk moment in het proces. Transparantie en duidelijkheid over de wederzijdse verwachtingen staan hoog in ons vaandel. Dezelfde uitgangspunten gelden in onze relaties met procespartners.

Het succes van huisvestingsprocessen en –projecten wordt bepaald door de combinatie van inlevingsvermogen in de opdrachtgever, vakkennis, procesvaardigheid en resultaatverantwoordelijkheid.”

Organisatie

Wilt u samenwerken met De Comme?