Vacatures

Vacature Contractmanager

Functietitel : Contractmanager (contractvorm UAV-gc)
Locatie          :  Zaltbommel
Afdeling        :  Bouwprojectmanagement & Consultancy

Omschrijving van de functie
De contractmanager is verantwoordelijk voor het naleven c.q. beheersen van het contract in de fase vanaf het contracteren van een opdrachtnemer tot het einde contract binnen een Design&Build project, middels uitvoering van een contractbeheersplan.

Daarnaast heeft de contractmanager een coördinerende rol, hij/zij is de contactpersoon tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer.

In de fase voorafgaande aan ‘contractclose’ draagt de contractmanager bij aan het opstellen van het contractbeheersplan en adviseert de opdrachtgever in (het opstellen van) de contractstukken: basisovereenkomst, annexen, vraagspecificatie, NvI’s, e.d.

Hij/zij wordt geacht naast het managen, de juiste mensen en informatie op het juiste tijdstip op de juiste plaats te leveren, tevens een inhoudelijke beoordeling op het contract te kunnen uitvoeren. Het controleren op juistheid, het (mede) inhoudelijk toetsen en accepteren van documenten, maar ook het adviseren in betalingen, het opleggen van tekortkomingen met financiële consequenties behoort tot de taken van de contractmanager. Daarnaast vertegenwoordigt de contractmanager de opdrachtgever in de voortgangsoverleggen met de opdrachtnemer.

Resultaatgebieden

  • Toetsing, acceptatie contractgerelateerde zaken;
  • Toetsing, opstellen contractwijzigingen en afwijkingen;
  • Toetsen verzoek prestatieverklaring (betaalproces) gerelateerd aan prestaties;
  • Aansturen, samenwerking projectteam OG;
  • Inzetten audits, op basis van risico’s;
  • Vaststellen tekortkomingen en financiële consequenties;
  • Juridische aangelegenheden.

Benodigde persoonlijke eigenschappen / competenties
Het plannen en organiseren, houden van voortgangscontrole (GROTIK), beheren en toetsen aan contract, grote dosis tact, flexibiliteit, anticiperend vermogen, omgevingsbewust-zijn en het effectief aanspreken van mensen.

Opleidingseisen
WO bouwkunde, bedrijfskunde of vastgoed. 

Vereiste werkervaring
Ervaring in een soortgelijke functie in de bouwsector, kennis van de UAV-gc en ervaring met systeemgerichte contractbeheersing (SCB).

Arbeidsverhoudingen
Rapporteert aan: Projectmanager opdrachtgever.
Stuurt aan binnen projectteam OG: Lead-auditor, inkoopafdeling, juridisch advies.
Werkt samen binnen projectteam OG met: Projectmanager, procesmanager/
risicomanager, technisch manager.

Stageplek

Op zoek naar een stageplek binnen Real Estate & Housing?
De Comme is een middelgroot bedrijf, gespecialiseerd in bouwprojectmanagement en consultancy. Een grote verscheidenheid in opdrachtgevers (o.a. semi- (Rijks)overheid, projectontwikkelaars, woning-corporaties) manifesteert zich in zeer diverse opdrachten. Een jong team gecombineerd met ervaren collega’s maakt De Comme voor jou een interessant bedrijf!

Duur stage: 2 tot 6 maanden
Studievoortgang: BSc 6 of Master

Neem voor meer informatie over de vacatures/stageplek contact op met Niels Roording, 06 – 18 78 70 18 of mail naar n.roording@decomme.nl

Organisatie

Ervaringen van stagiair(e)s

Raoul Wentholt, Stagiair - De Comme

Ik ben Raoul Wentholt en heb in 2013 mijn 20 weken beroepsspecifieke stage gelopen bij De Comme. Mijn studierichting is bouwmanagement en vastgoed, in het kort omvat de opleiding het beheren en beheersen van vastgoed en bouwprojecten. De dienstverlening van De Comme sluit dan ook prima aan bij mijn opleiding en het beroep dat ik voor ogen heb om te gaan beoefenen.

Tijdens mijn stage ben ik betrokken geweest bij de projecten “herhuisvesting Gelders Archief” te Arnhem en “verbeteren binnenklimaat en optimaliseren brandveiligheid rechtbank Assen” te Assen. Daarnaast heb ik een onderzoek uitgevoerd naar kwaliteit inkopen met aanbesteden. Doordat ik veel heb mogen ervaren van de werkzaamheden binnen een project heb ik een goed en uitgebreid beeld kunnen vormen over het vakgebied bouwmanagement. De Comme heeft mij veel bijgebracht over zowel het vakgebied alsmede de projecten waarvoor ze verantwoordelijk zijn.

Ik heb mijn stageperiode bij De Comme B.V. als zeer prettig ervaren. In mijn stageperiode heb ik De Comme B.V. mogen ervaren als een organisatie:

– waar een prettige werksfeer heerst. De directieleden en werknemers staan altijd open voor een praatje en hebben mij altijd behandeld als een volwaardig medewerker;

– die de stagiair volledig binnen het projectproces betrekt door de stagiair verantwoordelijkheden te geven;

– die een bijdrage levert aan de professionele en persoonlijke ontwikkeling.

De Comme B.V. neemt je als stagiair mee op reis in de wereld van Bouwmanagement. Na mijn stage ben ik overtuigd dat ik mijzelf verder wil ontwikkelen in het beheren en beheersen van bouwprojecten. Kortom De Comme B.V. is een zeer prettige organisatie waar ik een zeer leerzame stage heb gelopen.

Frank Kindermans, Stagiair - De Comme

In de zomer van 2010 liep Frank Kindermans drie maanden stage bij De Comme. Hij was toen bezig met het derde jaar van zijn studie bouwkunde aan de Hogeschool van Utrecht. ‘Tijdens mijn kennismakingsgesprek kreeg ik meteen al te horen waar ik me die drie maanden mee bezig zou houden: de afbouwfase van de Haagsche Zwaan in Den Haag, een kantoorgebouw met twintig verdiepingen dicht bij het centrum van Den Haag, ‘half leunend’ over de A12.

Het was van het begin af aan duidelijk dat het een interessante stage zou worden. Meteen al op mijn eerste werkdag werd ik betrokken bij een bouwvergadering en heb ik met de kwaliteitsinspecteur – mijn stagebegeleider, Twan Verheijen – een deel van het gebouw geïnspecteerd. Zo kreeg ik een goed beeld van het project en de fase waarin het zich op dat moment bevond. Tijdens de stage heb ik Twan ondersteund bij zijn werkzaamheden. Notuleren en meedenken tijdens de inspectie van het gebouw, bevindingen vastleggen in een verslag… Naarmate ik langer bezig was met mijn stage, kreeg ik steeds meer verantwoordelijkheden.

Twan heeft ruime ervaring in zijn vakgebied; ik heb echt veel van hem kunnen leren. Omdat ik dat zelf graag wilde, maar zeker ook omdat hij de tijd voor me nam, om uitleg te geven en zijn kennis en ervaring over te dragen. Ik heb steeds het gevoel gehad dat ik vrij was in mijn leerproces, als ik mijn best maar deed. Bij De Comme wordt er van je verwacht dat je gretig bent en graag wilt leren, maar dan krijg je ook alle gelegenheid om veel op te steken en ervaring op te doen.

Ik ben erg blij dat ik mijn stage heb mogen doen bij De Comme.

Wilt u samenwerken met De Comme?