Missie

Onze missie

“De Comme streeft ernaar om hoogwaardige dienstverlening te leveren inzake huisvestingsprocessen en –projecten voor opdrachtgevers. Van de initiatieffase tot en met de exploitatiefase. Het doel dat hierbij gesteld wordt, is zowel het beheersen van het proces als het beheersen van de kwaliteit van het product.”

Organisatie

Wilt u samenwerken met De Comme?