oktober 25 2013 0Comment
Brandveiligheid optimalisatie

Optimaliseren brandveiligheid complex belastingdienst

De Rijksgebouwendienst heeft zich ten doel gesteld na verblijfsgebouwen, waaronder penitentiaire inrichtingen, ook de brandveiligheid van gebouwen met een groot maatschappelijk belang op te waarderen. In opdracht van de Rijksgebouwendienst is De Comme medio 2011 gestart met de definitiefase betreffende het project optimaliseren brandveiligheid van een belangrijk complex van de Belastingdienst te Apeldoorn. Vervolgens is de ontwerp- en voorbereidingsfase begeleid door De Comme.

In augustus zijn de uitvoeringswerkzaamheden gestart in de gebouwen van de Belastingdienst op het complex te Apeldoorn. Omdat het primaire proces van de Belastingdienst onafgebroken moet doorgaan, is er voor gekozen een installateur in te schakelen als hoofdaannemer (risico installaties beperken). Aan Cofely Zuid bv is de opdracht tot uitvoering verstrekt.

Binnen dit complex mogen de bestaande installaties en de primaire processen op geen enkele wijze onderbroken worden. De medewerkers van De Comme hebben al veel ervaring in deze “tak van sport” en zullen dan ook alles in het werk stellen dit project nog dit jaar af te ronden.