april 02 2019 0Comment

Opnieuw donatie aan De Harmonika

Ook dit jaar heeft De Comme gedoneerd aan dagbesteding De Harmonika in Zaltbommel, waarmee het appeltaartcontract opnieuw is aangegaan. De meeste van onze relaties kennen de appeltaarten van De Harmonika inmiddels wel en deze zijn erg welkom.

De Harmonika is een van de locaties van ’s Heeren Loo. ’s Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking om hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Bij dagcentrum De Harmonika in Zaltbommel komen dagelijks zo’n vijftig mensen en zij kunnen allerlei verschillende werkzaamheden doen. Er is een schildersatelier, een bakkerij en een montagegroep. Iedereen doet wat hij kan en graag wil, zo zelfstandig mogelijk. De samenstelling van de groepen is gevarieerd: mannen en vrouwen, jong en oud, licht en zwaar verstandelijk beperkt.

Wij doneren voor het 6e jaar en inmiddels kennen wij deze dagbesteding goed. Telkens wanneer wij in de bakkerij een appeltaart afhalen is het weer mooi om te zien dat de cliënten serieus met hun werkzaamheden bezig zijn, maar ook vooral plezier hebben in wat zij doen dankzij de fijne begeleiding op De Harmonika. Het is mooi om zo een steentje bij te kunnen dragen.

Deze activiteiten sluiten aan bij de wensen van de cliënten. Dit jaar komt er bijvoorbeeld een theetuin bij De Harmonika aan de Tijningenplas. Dit zorgt voor plezier, gezelligheid en ontspanning. Zo’n plan wordt niet vanuit de reguliere zorgbudgetten bekostigd. Giften worden ook ingezet om onderzoek te financieren naar nieuwe en verbeterde behandelingen van mensen met een beperking; onderzoek dat niet vanuit overheidswege wordt gefinancierd, maar waar wel dringend behoefte aan is. Voor meer informatie kunt u terecht op hun website: https://www.sheerenloo.nl/locaties/dagcentrum-de-harmonika