mei 24 2012 0Comment
Bouwproject Vertigo

Nieuwe uitdaging: TU Eindhoven

Sinds kort wordt door ons het projectbureau van de Dienst Huisvesting van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) versterkt. De TU/e heeft met het realiseren van het plan Campus 2020 een enorme uitdaging voor de boeg en wij mogen hier aan meewerken. Twee speerpunten uit het plan zijn:

  • Versterken van onderzoek op drie Strategic Area’s rond belangrijke maatschappelijke thema’s: Energy, Health en Smart Mobility
  • Ontwikkelen van de campus tot TU/e Science Park van nationaal belang en internationale allure.

Hoe dit tot uitdrukking komt is het principe van een ‘Living Lab’ op het TU/e-terrein waardoor het terrein zich daadwerkelijk ontwikkelt als een Science Park.

Eén van de projecten die onder deze noemer kan worden geschoven is het Integrated Roof Wind Energy System oftewel IRWES. Dit systeem wordt door onderzoekers van de TU/e ontwikkeld en hiervoor hebben zij reeds twee prijzen ontvangen. In 2011 een Valorisation Grant van Technologiestichting STW en in maart 2012 is de zogeheten K-Idea award uitgereikt. De award is bedoeld voor projecten waarbij ideeën worden gelanceerd die tot een marktproduct moeten leiden. Dr.ir. Faas Moonen (Bouwkunde) heeft een haalbaarheidsstudie naar de opwekking van windenergie in de stad gedaan. Dit heeft geresulteerd in de verdere ontwikkeling van het systeem. Uit in totaal 420 inzendingen zijn drie prijswinnaars gekozen in drie categorieën. IRWES won in de categorie waarbij er hoge verwachtingen zijn van de impact van het voorstel (‘High Impact’). De andere categorieën waren ‘Domestic use’ en ‘Design’.

Het Bouwkundegebouw Vertigo krijgt, als het goed is, eind 2012 de wereldwijde primeur voor de installatie van een windenergiesysteem dat in een gebouw is geïntegreerd. De verwachtingen zijn hoog: de vinding moet meer energie opleveren dan welk systeem ook dat nu op de markt is.

Dr.ir. Rossella Ferraro (onderzoekster duurzame energie in de gebouwde omgeving) en dr.ir. Alexander Suma (uitvinder van het geïntegreerde windenergiesysteem) werken samen met onze projectmanager aan de realisatie van dit project.