juni 13 2016 0Comment

Nieuwe opdrachtgever: Woningcorporatie Talis

Voor  het project PéGé-woningen te Wijchen verrichten wij van januari tot ca. medio juli 2016 projectleiderswerkzaamheden.

Wij verzorgen o.a. de begeleiding van de voorbereidings- en aanbestedingsfase voor groot onderhoud in bewoonde staat, waarbij de
PéGé-woningen in Wijchen duurzamer gemaakt zullen worden, zodat ze energiezuiniger en comfortabeler worden. Deze bijzondere woningen hebben hun naam te danken aan Piet Guelen uit Wijchen. Het familiebedrijf Guelen kwam tijdens de wederopbouw na de oorlog met prefab houtskeletbouw woningen. Dit bleek een groot succes, gezien de snelheid waarmee deze woningen gebouwd konden worden. In totaal zijn er zo’n 14.000 van gebouwd, waarvan een van de eerste typen in Wijchen.

Het totale groot onderhoudsproject Gewoon Goed Wonen bestaat uit 419 woningen, verdeeld over 3 buurten in Wijchen. De werkzaamheden van De Comme bestaan onder meer uit het verzorgen en begeleiden van de voorbereiding van de aanbesteding, de aanbesteding, de voorbereiding van de uitvoering en de bewonersparticipatie.

Talis heeft vooraf een heroverweging gemaakt of 108 van de 419 woningen gesloopt / nieuwbouw zou worden of dat er groot onderhoud gepleegd zou moeten worden. Hier heeft De Comme o.a. meegedacht in scenario’s, overlegd met bewoners etc. om een juiste keuze te kunnen maken. Talis heeft uiteindelijk voor groot onderhoud gekozen.