november 12 2014 0Comment

Nieuwe noodstroom-voorziening gereed

In een groot datacenter in Apeldoorn zijn de bestaande warmte-krachtkoppelingen vervangen voor drie nieuwe noodstroomaggregaten van elk 640 kVA. Belangrijkste aspect bij het ontwerp en de bouw van de nieuwe installatie is het maximum toegestane geluidsniveau van het complex. Er is alles op alles gezet om een geluidsarme installatie te bouwen. Op 8 november jl. zijn de machines probleemloos in het bestaande elektriciteitsnet geplaatst en is de stroomvoorziening in het datacenter gewaarborgd.

De Comme heeft voor dit project de directievoering en het toezicht verzorgd.