juli 01 2014 0Comment
VCA VOL gecertificeerd

Medewerkers De Comme VCA-VOL gecertificeerd

Op 23 juni jl. hebben onze medewerkers en directie van De Comme de cursus VOL-VCA met succes afgerond (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden / Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers).

Onze opdrachtgevers willen uiteraard dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Wij weten aan welke eisen u en de operationele medewerkers moeten voldoen. De VOL-VCA bestaat uit kennis over onder meer de (Europese) wet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen, het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen, VCA-certificering, bedrijfsnoodplan en het organiseren van toolboxvergaderingen.

De Comme is hiermee aantoonbaar erg betrokken met veiligheid, milieu en gezondheid!