april 15 2011 0Comment

Ingebruikname spaarnestad photo

Spaarnestad Photo is een archief met twaalf miljoen pers- en documentairefoto’s uit de 20ste eeuw en daarvoor, van over de hele wereld. Samen met de beelden van het Nationaal Archief beslaat de collectie meer dan veertien miljoen beelden. Deze collectie is samengebracht in 1 fotodepot. Gezien de collectie was het ook noodzakelijk om in het fotodepot een vintage kluis te bouwen (koude kluis). Naast opslagruimten zijn er ook voorzieningen gemaakt voor de scanners, fotoapparatuur enz. De Comme heeft het projectmanagement op zich genomen en begin maart 2010 zijn de eerste stappen gezet. Een jaar later was daar de feestelijke ingebruikname op 25 maart 2011.