maart 31 2012 0Comment
Bouwproject Kroller Muller Museum

Het kroller-muller museum

Het Kröller-Müller Museum, rijksmonument uit 1939, bezit een wereldberoemde collectie voornamelijk 19de en 20ste eeuwse beeldende kunst. Centraal staan de omvangrijke collectie werken van Vincent van Gogh en de beeldentuin. In de Van de velde Vleugel kampte het museum al een langere periode met condensproblemen. Door Grontmij is onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak. De problemen zijn veroorzaakt door niet deugdelijk uitgevoerde constructies van het dak.

Om de werkzaamheden goed te laten verlopen hebben wij de coördinatie en het kwaliteitstoezicht verzorgd gedurende de realisatiefase. Een zeer belangrijke taak was het coördineren van de werkzaamheden binnen de openstelling van het museum die grote aandacht en precisie heeft vereist. Bij het werken binnen een ruimte waar kostbare en onvervangbare kunst geëxposeerd wordt, zijn werkzaamheden aan de buitenschil risicovol. Met andere woorden: het resultaat is ondergeschikt aan de veiligheid en zorgvuldigheid. Pas als het laatste gewaarborgd is kon er gewerkt worden. Wij kijken terug op een geslaagde en interessante missie.