Duurzaamheid een groot aandachtspunt binnen De Comme

Duurzaamheid wordt gevraagd door de overheid en onze opdrachtgevers, waarbij de nadruk ligt op ‘vermindering van milieubelasting, producten en processen/diensten’.

De nadruk bij duurzaamheid ligt op de 3 P’s (People, Planet en Profit), het streven naar balans in economisch, sociaal en ecologische factoren. Bij De Comme bevinden we ons momenteel in de definitiefase.

Op de markt zijn diverse methodieken verkrijgbaar om een milieumanagementsysteem op te zetten.
Binnen De Comme wordt duurzaamheid momenteel op 2 punten bekeken. Allereerst zal er gekeken worden naar de interne organisatie. Vervolgens zal er gekeken worden hoe om te gaan met duurzaamheid binnen projecten.

Medio mei 2011 is door de directie van De Comme de milieubeleidsverklaring ondertekend. Op basis hiervan zullen we onze verdere plannen uitwerken.