januari 27 2014 0Comment
Gift De Comme aan De Harmonika

De Comme doet gift aan De Harmonika

Directie en medewerkers hebben geheel in de kerstgedachte in gezamenlijkheid besloten in plaats van een kerstpakket een goed doel te steunen. Dagcentrum De Harmonika, onderdeel van de ’s Heeren Loo Zorggroep, kwam al snel in beeld omdat onze medewerkers tijdens de lunchwandeling regelmatig mensen van het Dagcentrum tegenkomen. Ook zijn wij bekend met de overheerlijke appeltaarten van de bakkerij van De Harmonika. Het idee van de gift en de appeltaarten is gecombineerd zodat beide partijen er van kunnen genieten.

De Comme krijgt een ‘appeltaartcontractje’  waarmee in het jaar 2014 een aantal keer appeltaarten kunnen worden opgehaald en DC De Harmonika krijgt een gift die besteed zal worden aan iets leuks voor de cliënten.

Op 27 januari zijn de gift en het ‘appeltaartcontractje’ over en weer overhandigd.

Bij de foto: overhandiging van de cheque door directeur Niels Roording van De Comme en cliënten van De Harmonika.