Categorie: 2014

Nieuwe noodstroom-voorziening gereed

In een groot datacenter in Apeldoorn zijn de bestaande warmte-krachtkoppelingen vervangen voor drie nieuwe noodstroomaggregaten van elk 640 kVA. Belangrijkste aspect bij het ontwerp en de bouw van de nieuwe installatie is het maximum toegestane geluidsniveau van het complex. Er is alles op alles gezet om een geluidsarme installatie te bouwen. Op 8 november jl. zijn […]

Bouwproject Boswachterij

Procesmanager bij WOM Kerckebosch Zeist

Het nieuwe Kerckebosch, wonen in het bos voor iedereen, wordt de komende jaren gerealiseerd. De gemeente Zeist, woningcorporatie Seyster Veste en de Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch (WOM) werken samen aan het levensloopgeschikt maken van deze wijk. Nieuwe of verbeterde voorzieningen komen in een bosrijke wijk met 800 nieuwe woningen in verschillende prijsklassen en types. Voor dit doel […]

VCA VOL gecertificeerd

Medewerkers De Comme VCA-VOL gecertificeerd

Op 23 juni jl. hebben onze medewerkers en directie van De Comme de cursus VOL-VCA met succes afgerond (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden / Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers). Onze opdrachtgevers willen uiteraard dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. Wij weten aan welke eisen u en de operationele medewerkers moeten voldoen. De […]

Artikel Bouwproject Rechtbank Assen

Een pleidooi voor klimaatverbetering

Er is de laatste jaren veel aandacht voor brandveiligheid in openbare en overheidsgebouwen. Aanleiding voor het verscherpen van de regelgeving is de Schipholbrand van 2005. Met name gebouwen met verblijfsruimten, zoals cellencomplexen, worden aangepast. Zo ook de rechtbank Assen. Niels Roording vertelt in zijn interview met Bouwen in het Noorden meer hierover.

Gift De Comme aan De Harmonika

De Comme doet gift aan De Harmonika

Directie en medewerkers hebben geheel in de kerstgedachte in gezamenlijkheid besloten in plaats van een kerstpakket een goed doel te steunen. Dagcentrum De Harmonika, onderdeel van de ’s Heeren Loo Zorggroep, kwam al snel in beeld omdat onze medewerkers tijdens de lunchwandeling regelmatig mensen van het Dagcentrum tegenkomen. Ook zijn wij bekend met de overheerlijke […]

Bouwproject Technische universiteit Eindhoven

Technische universiteit Eindhoven

Voor de Technische Universiteit Eindhoven verzorgen wij van De Comme binnen het projectbureau van de afdeling Dienst Huisvesting het projectmanagement van een aantal projecten. Op dit moment zijn wij bezig met projecten in gebouw Helix, waarin de faculteit Scheikunde is gevestigd. Een van deze projecten is het vervangen van de bestaande brandmeld- en ontruimingsinstallatie, deze […]

STABU gediplomeerd

Gediplomeerde directievoerders UAV2012/STABU

Vier directievoerders van De Comme mogen zich gediplomeerd directievoerder UAV2012/Stabu noemen. Na een opleiding bij Stichting Stabu hebben Femke, Remco, Bas en Harry K. het diploma weten te behalen. Zowel de UAV2012 als de algemene bepalingen van de Stabu-bestekken hebben zij zich volledig eigen gemaakt. Door Stichting Stabu te Ede is de kennis getoetst door […]