Aanbestedingsprocedure levering archiefstellingen

De aanbestedingsprocedure voor de levering van archiefstellingen voor het Nieuwe Gelders Archief is gestart, zie www.aanbestedingskalender.nl